GEOFLUID 2014Пјаченца (Италија) 3 - 6 октомври 2012 година
Сала 1, Бут 244, Лејн Д - Е