Од автопатот A22/E45 излез PEGOGNAGA. На кружниот ток фатете го третиот излез во правец на San Benedetto Po.

Продолжете на SP49 околу 7 km каде на крајот се вкрстува со SS 413, свртете на лево во правец на San Benedetto Po и продолжете околу 3,5 Km.

Патот завршува со SS 496, свртете на десно во правец на Quistello.

Фирмата Pancera Tubi e filtri се наоѓа после 1 Km на лево.